Doorzettingsvermogen SLCR wordt beloond

Een innovatieve techniek vergt vaak geduld van de initiatiefnemers. Het vergt simpelweg tijd voordat de techniek door de markt wordt geaccepteerd als vervanging van conventionele technieken. Dit is zeker het geval voor de lasertechniek van SLCR die zich richt op de precisie oppervlakte behandeling: reinigen, ontlakken, markeren, opruwen en activeren. Hoewel SLCR sinds 1997 reeds op de markt is, is de interesse vanuit de markt voor deze lasertechniek pas de laatste jaren werkelijk losgebarsten. Deze explosieve stijging is niet zonder reden ontstaan.

SLCR staat voor Selective Laser Coating Removal. Dit beschrijft perfect de niche-markt waarin SLCR zich begeeft: het selectief verwijderen van materiaallagen middels lasertechnologie. SLCR ontwikkelt, fabriceert en integreert complete lasersystemen in bestaande productielijnen of als stand-alone systeem.

Middels de SLCR-lasers kunnen materiaallagen nauwkeurig worden verwijderd van het basismateriaal. Bijvoorbeeld: een metalen (basismateriaal) transportband waarop koekjes worden gebakken wordt gereinigd van suiker-/zoutresten (materiaallagen). Onze lasers maken het mogelijk om het suiker/zout te verwijderen zonder de metalen ovenband aan te tasten.

Voorbeelden van veel voorkomende materiaallagen die middels de SLCR-lasers worden verwijderd: olie/vetten, suikers/zouten, fibers, verf, oxide, release agents, rubber, ect. Voorbeelden van basismaterialen: metalen, composieten, polymeren, hout, etc.

De laser combineert een aantal voordelen t.o.v. andere technieken:

  • Continu identieke bewerking. Geen variatie in kwaliteit, zoals bij manuele bewerkingen
  • Geen beschadiging van het basismateriaal. Enkel de vervuiling/coating wordt verwijderd
  • Contactloze bewerking
  • Lage operationele kosten. Vanaf < € 1,- per uur!
  • Schoon proces. Geen vervuiling door bijvoorbeeld straalmedia
  • Milieuvriendelijk. Geen schadelijke chemische dampen

Lees meer over SLCR en de vele toepassingen van onze lasertechniek in uw business.

SLCR